Text
Författare: Sparre, Carl (1723-1791), Överståthållarämbetet (1634-1967). Stockholms stadsmuseum

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Thenne Stadsens Inwånares skyldighet, i anseende til Sotandet af Skorstens- och Kakelungs-Pipor [!]. Gifwen Stockholm then 9 October 1789.

Denna kungörelse från överståthållareämbetet kräver att skorstenar som används regelbundet rensas och rengöras regelbundet. Husägare ska anlita riktiga "sotarmästare" och inte kalla till sig "skorstensfäjare gossar, them the upropat från gatan, utan at weta namnet på mästaren, hwilken för then skada, som af ofullkomlig sotning kan tima..." Tydligen var det vanligt att sotningsarbetet inte alltid blev professionellt utfört. Det var vanligt att man anlitade barn till denna syssla för att de var småväxta och snabba. Brandhotet var något som man levde med ständigt innan gjutjärnspisarnas tid på 1800-talet. Därför var det naturligtvis viktigt för myndigheterna att medborgarna följde de säkerhetsregler som fanns. 6 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad