Text
Författare: Sparre, Carl (1723-1791), Överståthållarämbetet (1634-1967). Stadsmuseet i Stockholm

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, at Krögare och Närings-Idkare här i Staden, böra, then 19, 20 och 21 i thenna månad, uti Stadsens Handels-Collegio uttaga the för them inrättade Böcker til afhemtning af thet them tilslagne Bränwins-quantum, och

Denna kungörelse från överståthållarämbetet meddelar var och när krögare och spritförsäljare kan hämta ut sina ransoner. Man uppmanar också att inte blanda ut spriten så att den blir av sämre och svagare kvalitet.

År 1775 förstatligade Gustav III sprittillverkningen och startade så kallade kronobrännerier. Det är från dessa brännerier som det brännvin kommer som krögarna ska hämta ut. 3 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad