Män och kvinnor slåss om några trätunnor brännvin
Bildkonst

Brännvinsbeslaget

Konstnär: Nordqvist, Pehr
Material och teknik: Akvarell ; Tuschlavering
Underlag: Papper
Mått i mm: 500x730

På 1770-talet var det missväxt, skördarna var små och nöden stor i landet. Brännvin gjordes av säd som behövdes till bröd. För att förbättra statens inkomster förstatligades brännvinstillverkningen 1775 och ett sextiotal brännerier inrättades, så kallade kronobrännerier. Brännvinsbränning i egen regi förbjöds. Detta ledde till att smugglingen blomstrade. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brännvinsplunta från 1700-talet.

Brännvinsplunta från 1700-talet.

Paltar

Paltar

Sista-supen-skåpet

Sista-supen-skåpet

Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, Angående Thet särskilta answar, hwartil Bryggare och andre Borgare i Stockholm skola utom Laga böter wara förfallne, tå the beträdas med brott emot Författningarne angående oloflig Brännewins tilwerkning. Gifwen

Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, Angående Thet särskilta answar, hwartil Bryggare och andre Borgare i Stockholm skola utom Laga böter wara förfallne, tå the beträdas med brott emot Författningarne angående oloflig Brännewins tilwerkning. Gifwen

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Warning emot olofligt Brännewins tilwerkande och inpracticering. Gifwen Stockholm then 16 januarii 1778.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Warning emot olofligt Brännewins tilwerkande och inpracticering. Gifwen Stockholm then 16 januarii 1778.

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, at Krögare och Närings-Idkare här i Staden, böra, then 19, 20 och 21 i thenna månad, uti Stadsens Handels-Collegio uttaga the för them inrättade Böcker til afhemtning af thet them tilslagne Bränwins-quantum, och

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, at Krögare och Närings-Idkare här i Staden, böra, then 19, 20 och 21 i thenna månad, uti Stadsens Handels-Collegio uttaga the för them inrättade Böcker til afhemtning af thet them tilslagne Bränwins-quantum, och