Män och kvinnor slåss om några trätunnor brännvin
Bildkonst
Konstnär: Nordqvist, Pehr (1771-1805). Stadsmuseet i Stockholm

Brännvinsbeslaget

Konstnär: Nordqvist, Pehr
Material och teknik: Akvarell ; Tuschlavering
Underlag: Papper
Mått i mm: 500x730

På 1770-talet var det missväxt, skördarna var små och nöden stor i landet. Brännvin gjordes av säd som behövdes till bröd. För att förbättra statens inkomster förstatligades brännvinstillverkningen 1775 och ett sextiotal brännerier inrättades, så kallade kronobrännerier. Brännvinsbränning i egen regi förbjöds. Detta ledde till att smugglingen blomstrade. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad