Text
Författare: Sparre, Carl (1723-1791), Överståthållarämbetet (1634-1967). Stadsmuseet i Stockholm

Öfwer-Ståthållare Embetets Kungörelse, Angående Thet särskilta answar, hwartil Bryggare och andre Borgare i Stockholm skola utom Laga böter wara förfallne, tå the beträdas med brott emot Författningarne angående oloflig Brännewins tilwerkning. Gifwen

Denna förordning från överståthållarämbetet påpekar att bryggare begår lagbrott när de själva tillverkar brännvin. Orsaken är att år 1775 förstatligade Gustav III all brännvinstillverkning och förbjöd husbehovsbränning (hembränning) och import av utländskt brännvin. Anledningar var återkommande missväxtår och en allt större brännvinskonsumtion. Folk fortsatte dock att bränna olagligt som vi kan se i denna förordning.

De sista statliga brännerierna försvann 1824 och husbehovsbränningen blev åter tillåten.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad