Sveateaterns fasad med skulpturer och en vädervarn.
Foto
Fotograf: Swinhufvud, Axel (1888-1978). Spårvägsmuseet

Sveateatern - Sveasalen på Hamngatan 18

På programmet står det "telepatiska fenomenet" Ernest Bellini. I Sveasalen låg, sedan januari 1912, Stockholms första storbiograf Röda Kvarn med 800 platser. Teatern revs på hösten 1913 för att ge plats åt NKs varuhus.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad