Sveateaterns fasad med skulpturer och en vädervarn.
Foto

Sveateatern - Sveasalen på Hamngatan 18

På programmet står det "telepatiska fenomenet" Ernest Bellini. I Sveasalen låg, sedan januari 1912, Stockholms första storbiograf Röda Kvarn med 800 platser. Teatern revs på hösten 1913 för att ge plats åt NKs varuhus.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Biografer som finns och fanns / artikelförfattare: Hans Öjmyr

Biografer som finns och fanns / artikelförfattare: Hans Öjmyr

Frågor om hypnos och tankeläsning - brev till Dr Nyström 1899

Frågor om hypnos och tankeläsning - brev till Dr Nyström 1899

Kartograf Ljungströms teori om tankeläsning - brev 1895

Kartograf Ljungströms teori om tankeläsning - brev 1895