Österlånggatan invid Stora Hoparegränd 1857.
Bildkonst
Konstnär: Dahlström, Carl Andreas (Anders) (1806-1869). Stockholms stadsmuseum

"Jalousie de métier " Gatuscen från Stockholm, Österlånggatan invid Stora Hoparegränd.

Konstnär: Dahlström, Carl Andreas (Anders)
Material och teknik: Olja
Underlag: Duk
Mått i mm: 470X660

En dispyt har seglat upp mellan två hantverkare. Den ene staplar ved och ser nöjd ut, nästan lite högfärdig. Vi ser hans verktyg intill, en såg och en yxa. Runtom ligger en massa vedträn. Den andre tittar argt på honom och hytter med näven.

Tittar vi närmare på den nöjde mannens byxor ser vi att det är en sockendräkt. Han är alltså dalkarl och kommer utifrån. Uppenbart konkurrerar han om utrymmet och kanske också om kunderna. 

Längre ned i gränden går det livligt till. En hel hop, kvinnor och män, bankar och slår på varandra. Det är utanför porten till Vindragarlagets hus som slagsmålet har brutit ut. En kvinna häller ut vatten på kombattanterna, kanske för att få dem att hålla tyst.

Målningens titel är Jalousie de métiers och är franska. Det betyder yrkesavund och handlar om den avundsjuka eller missunnsamhet som kan finnas mellan människor som har samma yrke. Avunden kan leda till intriger, konflikter och rent av slagsmål. Målningen är gjord i en tid då skråväsendet hade avvecklats och det skedde en nyordning på arbetsmarknaden. Det stod alla fritt att välja yrke, men fri näringsverksamhet var ännu inte införd. Vindragarlaget var Stockholms sista skrå.

På husväggen finns en skylt som berättar att en trappa upp ligger Rättegångsbyrån. Porten bär inskriptionen Soli Deo Gloria, vilket betyder att ära endast tillfaller Gud. Båda inskriptionerna har symbolisk betydelse.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad