Två fullmäktigeledamöter samtalar med varandra. Illustration ur boken.
Text
Författare: Lundin, Claës (1825-1908). Stockholms stadsmuseum

Hos stadsfullmäktige / Claës Lundin

En presentation av några ledamöter av stadsfullmäktige på 1880-talet. De är valda representanter som ska besluta i flertalet kommununala ärenden.

En politiker som presenteras lite närmare är Albert Lindhagen. Han har betytt mycket för Stockholm. Han var mannen bakom den nya stadsplanen 1866. Breda gator och plats för grönutrymmen var viktiga delar i denna. Han drev också igenom att Stockholm fick en högskola på 1860-talet. Vissa medicinska och tekniska utbildningar fanns redan, men nu blev det en bredare högskola med fler ämnen.

Lite fakta om den kvinnliga kommunala rösträtten finns också med; till skillnad från riksdagsval kunde kvinnor deltaga i de förstnämnda.
13 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Lundin, Claës, Nya Stockholm. - 1890. - S. 239-251

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad