Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Engelsmannen Llewellyn Lloyd beskriver Stockholm 1828

Beskrivning av Stockholm, tagen från engelsmannen Llewellyn Lloyds skrift "Jagt-Nöje i Sverige och Norrige", publicerad och översatt 1830.

Llewellyn Lloyds var en engelsk bankirson som på 1820-talet flyttade till Sverige där han etablerade sig som jägare, främst av björn.

”Jagt-Nöje i Sverige och Norrige”, på original ”Field sports of the north of Europé”, var Lloyds första bok och en stor framgång både i England och Sverige. 

Skildringen av Stockholm i Lloyds text bygger på ett besök vintern 1828. I texten beskrivs bl.a. stadens läge (”utmärkt och skönt”) och dess sällskapsliv (”Baler, allmänna eller privatas, blefvo gifne nästan hvarje natt").

Lloyds stora intresse för jakt lyser också igenom då han i texten beskriver vad för slags villebråd som finns till försäljning på stadens torg.

Hela Lloyds redogörelse av vistelsen i Stockholm går att läsa via att klicka här.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad