Text
Författare: Stockholms rådhus. Stadsmuseet i Stockholm

Förordning och Taxa, Hwarefter alla Rodare och Roderskor i Stockholm hafwer för en Båth, både i Salt Siön och Mälaren at undfå sin Rodare-Löhn, neml. til efterskrefne Platser och Orter. Dat. Stockholms Rådhus den 2. April Åhr 1722.

Stockholm är en stad byggd kring vatten och eftersom vägarna var dåliga förr var det enklast att transportera saker och människor i båt. Tidens "taxibåtar" var därför mycket populära. Den här skriften från 1722 är en regel- och prislista som rodderskorna (kallade roddarmadammer) och roddarna var skyldiga att följa för att få rätt att fortsätta sitt yrke.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad