Foto
Fotograf: Malmström, Axel (1872-1945). Stockholms stadsmuseum

Sopsortering vid Östra sopstation

Uppdaterad