Text
Författare: Lorentzi, Maria, Lundberg, Lena. Stadsmuseet i Stockholm

Den historiska utvecklingen av området runt Observatoriekullen och dess kulturhistoriska värden : ett underlag till tävlingen om utbyggnad av Stockholms stadsbibliotek / Maria Lorentzi och Lena Lundberg

Med text, nytagna och äldre fotografier samt kartor beskrivs Stockholms högskoleområde. Området är utvalt som ett riksintresse för kulturmiljövården. Området karaktäriseras av Stockholmsåsen, den grusås som sträcker sig genom staden i nord-sydlig riktning och med en hög punkt där Gamla Observatoriet är beläget. Här planeras en utbyggnad av Stockholms stadsbibliotek.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad