Foto

Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 (Spelbomskan 16)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid Sveavägen 73, Vasastaden)

 

Byggt som huvudbibliotek för Stockholms Stad 1924-28, arkitekt Gunnar Asplund. Reliefer i vestibulen av Ivar Johansson, i barnavdelningen sagogrotta målad av Nils Dardel. Byggnaden bilder genom sin arkitektur en höjdpunkt och samtidigt en slutpunkt för den svenska 20-talsklassicismen och förebådar i flera avseenden den kommande funktionalismen.

Built 1924-1928 as the main public library for the City of Stockholm. Architect, Erik Gunnar Asplund. Architecturally the building represents both a high point and a final point in Swedish 1920′s Classicism and heralds in an number of respects the arrival of Funcionalism in Sweden.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Besökare i Stadsbiblioteket

Besökare i Stadsbiblioteket

Debatt om att bygga ett centralt stadsbibliotek - stadsfullmäktige 1913

Debatt om att bygga ett centralt stadsbibliotek - stadsfullmäktige 1913

Den historiska utvecklingen av området runt Observatoriekullen och dess kulturhistoriska värden : ett underlag till tävlingen om utbyggnad av Stockholms stadsbibliotek / Maria Lorentzi och Lena Lundberg

Den historiska utvecklingen av området runt Observatoriekullen och dess kulturhistoriska värden : ett underlag till tävlingen om utbyggnad av Stockholms stadsbibliotek / Maria Lorentzi och Lena Lundberg

Från Observatoriekullen ned mot Stadsbiblioteket och korsningen Odengatan-Sveavägen

Från Observatoriekullen ned mot Stadsbiblioteket och korsningen Odengatan-Sveavägen

Korsningen Sveavägen - Odengatan

Korsningen Sveavägen - Odengatan

Kunskapens kvarter : husen runt Observatorielunden

Kunskapens kvarter : husen runt Observatorielunden

Observatorielunden. Kvinna och barn går hand i hand längst med plaskdamm. Stadsbiblioteket i bakgrunden

Observatorielunden. Kvinna och barn går hand i hand längst med plaskdamm. Stadsbiblioteket i bakgrunden

Plaskdammen vid Sveavägen. Stadsbiblioteket i fonden

Plaskdammen vid Sveavägen. Stadsbiblioteket i fonden

Skridskoåkning i Observatorielunden. Vy mot Stadbiblioteket

Skridskoåkning i Observatorielunden. Vy mot Stadbiblioteket

Skulpterade dörrhandtag, Stockholms stadsbibliotek. Utförda av konstnären Nils Sjögren

Skulpterade dörrhandtag, Stockholms stadsbibliotek. Utförda av konstnären Nils Sjögren

Spelbomskans Torg och Stadsbibliotekets västra fasad

Spelbomskans Torg och Stadsbibliotekets västra fasad

Stockholms Stadsbibliotek från Observatoriekullen. Södra och västra fasaderna

Stockholms Stadsbibliotek från Observatoriekullen. Södra och västra fasaderna

Stockholms stadsbibliotek med den stora dammen i förgrunden. Till höger i bild ligger Sveavägen.

Stockholms stadsbibliotek med den stora dammen i förgrunden. Till höger i bild ligger Sveavägen.

Sydvästra Vasastaden / Stockholms stadsmuseum

Sydvästra Vasastaden / Stockholms stadsmuseum