Foto

Stockholms Gamla Observatorium, Drottninggatan 120 (Vasastaden 2:98)

(texten kommmer från en skylt som finns uppsatt vid  Drottninggatan 120, Vasastaden)

 

Byggdes 1753 av Kungliga Vetenskapsakademien. Arkitekt var Carl Hårleman och föreståndare Pehr Wargentin. Forskning i astronomi, meteorologi och geografi bedrevs här. Astronomin flyttades 1931 till Saltsjöbaden och byggnaden blev geografisk institution. Den rymmer nu Observatoriemuséet. En av upplysningstidens få bevarade institutionsbyggnader.

The Old Observatory, built by The Royal Swedish Academy of Sciences in 1753. It was a center for research in astronomy, meteorology and geography. Today it houses The Observatory Museum. One of the few buildings preserved from the Enlightenment ages.

 

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bellevue, sett från Hagaparken med Observatoriet i bakgrunden

Bellevue, sett från Hagaparken med Observatoriet i bakgrunden

Den historiska utvecklingen av området runt Observatoriekullen och dess kulturhistoriska värden : ett underlag till tävlingen om utbyggnad av Stockholms stadsbibliotek / Maria Lorentzi och Lena Lundberg

Den historiska utvecklingen av området runt Observatoriekullen och dess kulturhistoriska värden : ett underlag till tävlingen om utbyggnad av Stockholms stadsbibliotek / Maria Lorentzi och Lena Lundberg

En stump av Drottninggatan : hus, människor och historia längs med sträckan Kungsbacken ner mot Kungsgatan i Stockholm / Meg Egeland

En stump av Drottninggatan : hus, människor och historia längs med sträckan Kungsbacken ner mot Kungsgatan i Stockholm / Meg Egeland

Kunskapens kvarter : husen runt Observatorielunden

Kunskapens kvarter : husen runt Observatorielunden

Observatoriekullen

Observatoriekullen

Observatorielunden med observatoriet från Sveavägen

Observatorielunden med observatoriet från Sveavägen

Sydvästra Vasastaden / Stockholms stadsmuseum

Sydvästra Vasastaden / Stockholms stadsmuseum