Omslag Stockholms stadsbiblioteks meddelanden 1930
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Stockholms stadsbiblioteks meddelanden 1930

I april 1930 var det två år sedan Stadsbiblioteket vid Sveavägen invigdes och det fanns 17 biblioteksfilialer runtom i Stockholm. Då kom första numret av ”Stockholms stadsbiblioteks meddelanden”, en publikation som biblioteksbesökarna kunde prenumerera på, eller köpa lösnummer av för 15 öre, för att se listor över de viktigaste inköpen av böcker och tidskrifter och läsa korta artiklar i olika ämnen. I den här lilla boken är de första elva numren sammanbundna.

Något annat som hände 1930 var att Andrée-expeditionens sista läger, inklusive kvarlevorna av de tre polarfararna, hittades på Vitön i Svalbard. Det var ”säsongens, för att inte säga årets sensation”, enligt en artikel i ”Stockholms stadsbiblioteks meddelanden” nummer 6. Med örnen mot polen var en då nyutgiven bok om expeditionen, som förväntades åstadkomma ”köbildning i stadsbibliotekets beställningsfack”. Men i övrigt var litteraturen om Andrée och hans expedition ”mager och svåråtkomlig”, och som en hjälp har artikelförfattaren skrivit ihop en tre sidor lång lista över texter i ämnet, som den intresserade kan läsa.

I artiklarna får vi också veta att det är populärare att låna böcker på engelska än på norska och danska och att Fredrik Hjelmqvist – Stockholms stadsbiblioteks högsta chef – anser att skönlitteratur är bra, men facklitteratur är viktigare. Hildur Lundberg, som 1930 blev befordrad till andre bibliotekarie, ger bok- och pysseltips för barn och Hulda Wahlström prisas som ”en av de främsta föregångarna för folkbiblioteksrörelsen i Stockholm” för sitt arbete med Kungsholms församlingsbibliotek, som sedan uppgick i Stockholms stadsbiblioteks filial på Kungsholmen.

160 sidor.

Innehåll
Elisabeth Berggren: Den nya Kungsholmsfilialen
Elisabeth Berggren: Vad skall du bli?
Georg Edlund: Nyare norsk skönlitteratur
Fredrik Hjelmqvist: Stor bokdonation till Stadsbiblioteket
Fredrik Hjelmqvist: Vad Stockholms stadsbibliotek kan ge oss
Hildur Lundberg: Läs något för oss, mamma!
Hildur Lundberg: Vad ska vi sysselsätta barnen med när det regnar?
Einar Malm: Andréelitteratur
En ny Stockholmsbok
Tua Ström: Stockholms stadsbiblioteks filial i Ålsten
Axel Waldner: Resebroschyrer
Henning Wieslander: Om läsning av danska och norska
Viktigare tidskrifter, tillgängliga i huvudbiblioteket

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad