Foto

Bolinders mekaniska verkstad

Bergsgatan vid Kungsholmens kyrka. Arbetare vid Bolinders transporterar en ångpanna till kajplats. (Gammalt fotografi, refoto av G Löwendahl 1942)