Foto

Bolinders mekaniska verkstad

Stora mekaniska verkstaden år 1890.