Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Hörnet Västmannagatan-Rådmansgatan: gatuarbeten, läggning av asfalt (?). I bakgr. Rådmansgatan västerut och Adolf Fredriks Folkskola i kv. Blosset

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad