Foto

Hörnet Västmannagatan-Rådmansgatan: gatuarbeten, läggning av asfalt (?). I bakgr. Rådmansgatan västerut och Adolf Fredriks Folkskola i kv. Blosset

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Asfaltskokare. Två män står och kokar asfalt. Framför dem på marken syns högar av stenkol, träspannar och ok

Asfaltskokare. Två män står och kokar asfalt. Framför dem på marken syns högar av stenkol, träspannar och ok