Text
Författare: Hayen, Mats (f. 1968). Stockholms stadsarkiv

Barnhuspojken Carl Gustaf Lindström, född omkring 1749

Carl Gustaf Lindström skrevs in som föräldralös på barnhuset den 20 december 1757. Fem år senare skrevs han ut för att bli lärling hos plåtslagaren Olof Berg. Hur länge han stannade hos Berg är okänt. År 1769 dyker han upp som lärling hos plåtslagaråldermannen Erik Almquist på Repslagargatan på Södermalm. Där arbetade han tillsammans med åldermannen och hans hustru, deras två barn, en gesäll, en lärling och en piga. Efter sina läroår hos Almquist, blev han i januari 1772 plåtslagargesäll. Och som sådan kallades han i mars 1772, tillsammans med sina gesällbröder, upp till Ämbets- och byggningskollegiet. Anledningen var att plåtslagarmästarna tröttnat på gesällernas s.k. "spatsergångar", d.v.s. olovliga uteblivanden från arbetet. Man var dessutom irriterade över att de ofta inte kom i tid till arbetet om morgonarna. Mästarna hotade med att sänka deras kostpengar om de inte kunde bättra sig. Ingen dömdes dock vid detta tillfälle eftersom parterna kunde förlikas. Gesällerna lovade att arbeta från 4 på morgonen och mästarna lovade att se till att de fick sin kvällsmat i tid så att de kunde gå och lägga sig till klockan nio på kvällen. Sina frukostpengar fick gesällerna emellertid se minskas från 24 till 18 ören kopparmynt per dag. Någon gång på 1770-talet gifte han sig med en kvinna vid namn Ulrica Berg. Den 14 januari 1779 fick de en son. Han döptes till samma namn som fadern. Både fadern och modern var vid sonens födelse 30 år gamla. Vid den tiden bodde de i ett hus på Luntmakargatan i närheten av Adolf Fredriks kyrka och Carl Gustaf Lindström arbetade hos plåtslagaråldermannen Stefan Öhman. Några år senare, den 19 september 1783, dyker han upp i poliskammarens diarium: "Plåtslagarmästaren Carl Fredrik Blom emot plåtslagargesällen Carl Gustaf Lindström för att han efter åldermannens förordnande icke inställt sig i Bloms arbete." Han ålades vid det tillfället att gå i arbete hos Blom eller sättas i fängelse på vatten och bröd i åtta dagar. Vill du veta hur det gick för Carl Gustaf? Klicka på länken "Läs mer om Carl Gustaf Lindström".

Utdrag ur Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet av Per-Johan Ödman och Mats Hayen (2004).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad