Litteraturtips
Författare: Forsberg, Linnea (f. 1941). Stockholms stadsbibliotek

Befolkning och bebyggelse / Linnea Forsberg

I avhandlingen Stormaktstidens Stockholm tar gestalt finns det här avsnittet om befolkning och bebyggelse i Stockholm under 1600-talets första hälft. När det gäller befolkning är mycket ovisst. Forskarna håller inte alltid med varandra om hur man uppskattar antalet stockholmare utifrån antal hus och familjers storlek. Och var gick Stockholms gränser? Det här var en tid då det vi nu räknar till Stockholms innerstad var två städer, där Gamla stan var det egentliga Stockholms kärna och Norrmalm en egen stad. Läs också om Stockholms äldsta karta och om hur man planerade stadens - eller städernas - utseende. Det var inte ovanligt att man väntade in en brand och när husen redan var förstörda la om gator och tomter. 8 sidor.

Utdrag ur Forsberg, Linnea, Stormaktstidens Stockholm tar gestalt. - 2001. - S. 39-46

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad