Text
Författare: Råberg, Marianne (f. 1939). Stadsmuseet i Stockholm

Södermalms stadsplan under 1600- och 1700-talen / Marianne Råberg

1600-talets början är utmärkande på det sättet att det skedde en stor utveckling inom svensk stadsbyggnad. Denna uppsats redogör för några forskningar som gjorts om 1600-talets stenbebyggelser.

Vi får grundliga beskrivningar av hur stadsplaneringen gick till och hur gatunät utformades. Uppsatsen innehåller också en del fotografier och kartor, såsom den äldsta regeringsplanen över Södermalm. 30 sidor.

Råberg, Marianne, Årsberättelser / Museinämnden ; 1964. - 1965. - S. 25-54

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad