Text

Samhällsföreteelser : 1. Procenteriet i Stockholm/ Nutidsbetraktelser af Valeur & Komp.

En nutidsbeskrivning från 1893 över procenteriet, penningockrandet i Stockholm. Procentare kallades de långivare som utnyttjade att folk var i ekonomiskt trångmål och lånade ut pengar till mycket hög ränta. Författaren beskriver här procentarna som "blodsugande penningockrare" och kritiserar hårt det moraliska fördärv som procenteriet medfört. "En vampyrernas triumf". 16 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hjelpreda för lånsökande / af  J.L. Nygren

Hjelpreda för lånsökande / af J.L. Nygren

Hofrätts-Pelle och Fina Lindgren / Adolf Hellander

Hofrätts-Pelle och Fina Lindgren / Adolf Hellander

Julius Almdorff anger påstådd ockrerska på Västerlånggatan 67

Julius Almdorff anger påstådd ockrerska på Västerlånggatan 67

Procentare-idealet, eller Så bör den nedrige procentaren se ut, enligt physiognomikens reglor; jemte en oförgripelig traktat om den offentliga chikanen. Andra upplagan. Stockholm, tryckt i Wennlundska boktryckeriet. 1825.

Procentare-idealet, eller Så bör den nedrige procentaren se ut, enligt physiognomikens reglor; jemte en oförgripelig traktat om den offentliga chikanen. Andra upplagan. Stockholm, tryckt i Wennlundska boktryckeriet. 1825.