Text
Författare: Löwstädt, Karl Theodor (1789-1829). Stadsmuseet i Stockholm

Procentare-idealet, eller Så bör den nedrige procentaren se ut, enligt physiognomikens reglor; jemte en oförgripelig traktat om den offentliga chikanen. Andra upplagan. Stockholm, tryckt i Wennlundska boktryckeriet. 1825.

Procentare är ett gammeldags ord för personer som privat lånar ut pengar mot mycket hög ränta. Författaren kritiserar här dessa ockrare i Stockholm, som utnyttjade att folk var i stort behov av pengar snabbt.

Illustrerad med en teckning av en typisk procentare, en frodig rik man som skor sig på andra. Karikatyrtecknaren Karl Theodor Löwstädt skrev och tecknade. Frakturstil. 8 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad