Text
Författare: Almdorff, Julius. Stockholms stadsarkiv

Julius Almdorff anger påstådd ockrerska på Västerlånggatan 67

Ibland inkom brev till sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån. Här är det Julius Almdorff som vill att polisen ska ingripa mot en kvinna på Västerlånggatan:

Stockholm 29/6 1871

Högädle Herr Polismästare!

I huset No 67 Westerlånggatan der den så kallade mulattskan bor, anmäler till all den skärpta följd, som Polismyndigheten eger till sitt förfogande – Grannar generas af deras djerfva nattstoj; det vore önskvärdt om denna ockrerska kunde hämmas i sin gemena anstötlighet, då hon tager sin existens af lasten
Ödmjukligen
Julius Almdorff


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad