Häfte och grön penna
Text
Författare: Tollin, Ferdinand (1807-1865). Stadsmuseet i Stockholm

Hjelpreda för lånsökande / af J.L. Nygren

Detta lilla häfte från 1845 innehåller en förteckning över kända och okända procentare i Stockholm. En procentare är en person som sysslar med pengautlåning mot ockerränta. Av de nämnda är ståthållaren på Stockholms slott, greve Claes Christer Horn, högst på rangskalan. Publikationen fick stor publicitet, två upplagor såldes slut inom fjorton dagar.

Skriften gavs ut under pseudonymen J. L. Nygren. Författare var mångsysslaren Ferdinand Tollin, uppfinnare, ingenjör och konstnär. Några av hans konstverk finns tillgängliga här i Stockholmskällan. För denna lilla skrift dömdes han för ärekränkning och valde att gå i landsflykt. Hjelpreda för lånsökande konfiskerades.

Det skannade exemplaret har tillhört författaren Per Anders Fogelström.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad