Svartvit bild med sittande svart-klädda män i nedre del av bild, några vänder sig bakåt mot kameran. Längst fram ett bord med män, tre tavlor och fönster som släpper in ljus.
Foto
Fotograf: Wiklunds, Ateljé, Wiklunds Ateljé. Stadsmuseet i Stockholm

Riksdagen i Gamla Riksdagshuset på Riddarholmen. Interiör av plenisal med ledamöter.

Efter ståndsriksdagens avskaffande år 1865 införde Sverige tvåkammarriksdag. Mötessalar för både första och andra kammaren låg i Gamla Riksdagshuset på Riddarholmen. Bilden är fotograferad under ett möte med första kammaren som bestod av 125 ledamöter.

Rösträtten till båda kamrarna var vid denna tidpunkt kraftigt begränsad. Kvinnor saknade rösträtt helt och hållet. För män krävdes en inkomst på 800 kronor om året för rösträtt till andra kammaren. Inkomstkravet innebar år 1890 att ungefär en fjärdedel av de vuxna männen över 21 år hade rösträtt. Ungefär en tiondel av dessa hade rösträtt till första kammaren, där kraven på inkomst, förmögenhet och ålder var högre.

År 1905 invigdes det nya Riksdagshuset på Helgeandsholmen som använts för riksdagen sedan dess.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad