Foto
Fotograf: Wiklunds, Ateljé, Wiklunds Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Riksdagen i Gamla Riksdagshuset på Riddarholmen. Interiör av plenisal med ledamöter.

Uppdaterad