Foto

Gamla riksdagshuset och Riddarholmskyrkan från Munkbron. Järnvägen skymtar bakom träden