Omslagsbild En botfärdig synderskas svanesång
Litteraturtips
Författare: Strand, Karin (f. 1970). Stockholms stadsbibliotek

En botfärdig synderskas svanesång : barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet / Karin Strand

Människor har i alla tider varit intresserade av att höra brott och andra hemska händelser. Före böcker, film och poddar spreds historierna i visor, så kallade skillingtryck. För en billig penning gick det att läsa om mord och avrättningar i ett enkelt tryckt häfte.

I den här boken behandlas ett brott som ofta förekommer i skillingtryck på 1700- och 1800-talen: barnamord utförda av kvinnor. Kvinnorna beskrivs ofta på ett stereotypt sätt, som ångerfulla synderskor eller monster utan känslor:

Äntå war jag så grymmer
I sängen Barnet rymmer
Och legger mig therpå;
Så hårdt thet månde trycka
Til thes jag kunde tycka
Att lifwet ändas må.


Men vad är det som ligger bakom morden? Varför begår kvinnorna dessa brott? Det undersöker författaren här. Genom rättegångsprotokoll och andra arkivhandlingar får vi möta kvinnorna bakom visornas generaliseringar. Fram växer en mer nyanserad bild av brotten och kvinnornas utsatthet, i en tid då sex utanför äktenskapet var straffbart och det var en stor skam att föda ett ”oäkta” barn.

Alla de beskrivna fallen utspelar sig i Stockholm, till exempel det om Brita Christina Wanselius, som dödar ett spädbarn hon lovat ta till barnhuset. Boken avslutas med en käll- och litteraturförteckning samt register över visor och personer. Den innehåller flera omslagsbilder på skillingtryck. 276 sidor

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad