Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Dödspsalm för enkan Britta Christina Wallin, född Wanselius. Wid dess aflifwande den 28 juli 1827 jemte en korrt af henne sjelf meddelad underrättelse om hennes förnämsta lefnadshändelser.

Änkan Britta christina Wanselius dömdes till döden för mord på ett barn, som blivit lämnat i hennes vård. Hon avrättades vid Skanstulls avrättningsplats i Hammarbyhöjden 1827. Skriften innehåller en levnadsbeskrivng och hennes dödspsalm.
Frakturstil. 6 sidor.

Levnadsbeskrivningen finns även tillgänglig i en modern avskrift med originaltexten intill.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad