Foto

Norra Reals fasad åt Thule- och Rehnsgatan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Modell av vinbergssnäcka i papier-maché.

Modell av vinbergssnäcka i papier-maché.

Tal hållet vid invigningen af ny byggnad för Stockholms högre realläroverk af läroverkets inspektor den 6 september 1890

Tal hållet vid invigningen af ny byggnad för Stockholms högre realläroverk af läroverkets inspektor den 6 september 1890