Stort fält med kulle, enstaka hus i bakgrund
Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt mot Vanadislunden från sydväst. Till höger syns det så kallade Hazeliushuset vid Surbrunnsgatan 45 i hörnet mot Stora Badstugatan. I fonden till vänster kan Cedersdal anas.

Under 1710-talet uppfördes" Hazeliushuset" ursprungligen som flygelbyggnad på en malmgård som vid slutet av århundradet fick namnet "Henriksdal". År 1833 föddes Nordiska museets och Skansens skapare Artur Hazelius i denna byggnad. Huset kom att skänkas till Skansen år 1916 i samband med att nya Sveavägen skulle dras fram och huset stod inför rivning. Det var i samband med detta som namnet "Hazeliushuset" kom att knytas till huset. Det skulle dock dröja till 1926 innan flyttningen till Skansen genomfördes.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad