Foto

Nordiska museets nybyggnad sett från Allmänna konst- och industriutställningen på Djurgården