Foto
Fotograf: Halldin, Oscar (Karl) (1873-1948). Stockholms stadsmuseum

Nordiska museets nybyggnad sett från Allmänna konst- och industriutställningen på Djurgården

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad