Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Grav (vikingatid), fornlämning RAÄ 136 i Spånga socken, Akalla

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1970.
Typ av fornlämning: Grav
Datering: Vikingatid
Antal anläggningar: 1

Ur: Fornlämningarna 135, 136 och 139, Spånga. Arkeologisk rapport SSM 1970.

Fornlämningen var belägen ca 200 m öster om Norrviksvägen, ca 150 m öster om Raä 135 och 250 m väster om Akalla gård. En ensamliggande stensättning var belägen på en bergsknalle i ett barrskogsområde. Anläggningen var sju meter i diameter och uppbyggd av stenar i två skikt. Undersökningen företogs på grund av planerad bebyggelse i området och anläggningen togs bort i samband med detta.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad