Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Skelettgrav, anläggning nummer 1, fornlämning RAÄ 136 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1951
Utgrävningsår: 1970
Typ av anläggning: Skelettgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:5

Ur: Fornlämningarna 135, 136 och 139, Spånga. Arkeologisk rapport SSM 1970.

Anläggningen syntes före undersökning som en närmast rund, kraftigt skadad stensättning, med en grop i mitten, påbyggd i S, nedrasad i Ö. Den var 6,5 meter i diameter och 0,5 meter hög. Stenar låg synliga ovan torven.

Stensättning, oregelbunden, 7 meter i diameter, 0,5 meter hög, uppbyggd av två skikt stenar i storleken 0,2-1 meter. Fyllningen utgjordes av ett tunt lager mylla. I SV låg ett mörkare lager mylla, 2 x 3 x 0,1 meter stort, i vilket enstaka fynd påträffades, två spännbucklor, brända ben, slagg och kol. En 0,2 x 1 meter stor sotfläck var belägen i norra delen. Anläggningen låg på berg.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad