Tjärhovsgatan från Renstiernas Gata österut
Foto

Tjärhovsgatan från Renstiernas Gata österut