Foto

Riddarhuset. Södra fasaden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Skulpturerna på Riddarhusets tak: en ikonologisk studie / Monica Eriksson

Skulpturerna på Riddarhusets tak: en ikonologisk studie / Monica Eriksson