Karta
Upphov: Stadsbyggnadskontoret, stadsmätningsavdelningen, Stockholms stad. Stockholms stadsarkiv

Registerkarta över Hässelby Gård

Registerkartan visar kvartersnamn och fastighetsbeteckning samt gatusträckningar. Med den som underlag kan man beställa ritningar på de hus som finns i kvarteren (man anger då kvartersnamn och fastighetens nummer). Är huset byggt före 1978 finns handlingarna på Stadsarkivet, senare finns de på Stadsbyggnadskontoret.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad