Tensta byggs. Fotografi från Stora Tensta gamla byplats, RAÄ 70.
Foto

Tensta byggs. Fotografi från Stora Tensta gamla byplats, RAÄ 70.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Miljonprogrammet
Tema

Miljonprogrammet

1965 bestämde riksdagen att vi skulle bygga en miljon nya bostäder i Sverige under de kommande tio åren. Miljonprogrammet skulle bygga bort den stora bostadsbristen med moderna bos…

Tensta, Skäftingebacken sedd från Hagstråket

Tensta, Skäftingebacken sedd från Hagstråket