Tensta byggs. Fotografi från Stora Tensta gamla byplats, RAÄ 70.
Foto
Fotograf: Ferenius, Jonas. Stadsmuseet i Stockholm

Tensta byggs. Fotografi från Stora Tensta gamla byplats, RAÄ 70.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad