Flervåningshus på rad och öppna gräsplaner i förgrunden. En bil svänger ut på en väg.
Foto

Tensta, Skäftingebacken sedd från Hagstråket

Husen på Skäftingebacken byggdes 1971. Stadsdelen Tensta på Järvafältet växte fram mellan 1966 och 1972. Tunnelbanan mellan Hjulsta och T-centralen öppnade 1975.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Flerbostadshus i Tensta byggs.

Flerbostadshus i Tensta byggs.

Gångbro över Hagstråket i Tensta

Gångbro över Hagstråket i Tensta

Köket i Stora Tensta.

Köket i Stora Tensta.

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Rinkeby vid E18, vy från Tensta

Rinkeby vid E18, vy från Tensta

Tensta byggs. Fotografi från Stora Tensta gamla byplats, RAÄ 70.

Tensta byggs. Fotografi från Stora Tensta gamla byplats, RAÄ 70.