Oljemålning med stockholmsvy över Brunnsbacken
Bildkonst
Konstnär: Sevenbom, Johan (1721-1784). Stockholms stadsmuseum

Utsikt från Brunnsbacken över Saltsjön

Konstnär: Sevenbom Johan (1721-1784)
Material och teknik: Olja
Underlag: Duk
Mått i mm: 850x1161

Brunnsbacken hette en gata vid Slussen. Det motsvarar idag Hornsgatans mynning ut mot Slussen. Det är liv och rörelse på platsen; kvinnor hämtar vatten vid brunnen och kärror är lastade med ved och säckar. Målningen ingår i den serie om 15 stockholmsutsikter som Sevenbom gjorde för magistratsalen i Gamla Rådhuset (Bondeska palatset).

Johan Sevenbom föddes 1721 i Närke. 1744 kommer han till Stockholm med en önskan om att utbilda sig till konstnär. Fattig och utan kontakter försöker Sevenbom förena arbete och utbildning som elev vid Konstakademien.

1750 får han möjlighet att åka till Paris. Han måste kombinera arbete och studier. Akademien i Paris var öppen på kvällarna, där lärde sig Sevenbom att teckna efter modell och ingående studera de gamla mästarnas målningar.

Efter tio år i Paris återvänder Sevenbom till Sverige. Efter en tid som målare på Stockholms slott får han i uppdrag att måla ett antal landskapsvyer med olika svenska slott, bland annat Drottningholm, Gripsholm och Ulriksdal. Dessa målningar blev så omtyckta att han i mitten av 1760-talet fick i uppdrag att en gång om året måla en tavla med utblick över Stockholm. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad