Foto

Munkbron: överfulla soptunnor på Riddarholmskanalens kaj. Telefonkiosk och i bakgrunden kv. Atomena och Milon