Text
Författare: Sparre, Carl (1723-1791), Överståthållarämbetet (1634-1967). Stadsmuseet i Stockholm

Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse, Angående Warning emot olofligt Brännewins tilwerkande och inpracticering. Gifwen Stockholm then 16 januarii 1778.

Denna kungörelse från överståthållarämbetet varnar de som smugglar in brännvin från landet in till staden. Det har förekommit att personer har varit våldsamma och svurit åt tullpersonalen som försökt stoppa införseln. Straffet är mycket hårt: dödsstraff och spöstraff. 4 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad