Litteraturtips

Beskrifning öfver sjukhus och vårdanstalter

Hur såg operationssalen ut på Sabbatsbergs sjukhus i slutet av 1890-talet? Hur delade man upp de sinnessjuka på Konradsberg? "Beskrifning öfver sjukhus och vårdanstalter" är ett avsnitt i kapitlet "Stockholms hälso- och sjukvård" som finns i boken Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. Totalt 20 sjukhus och vårdanstalter beskrivs i text och bild. Man kan läsa något om deras bakgrund och vad de innehöll 1897 (lokaler, utrustning, antal sängplatser). Texterna kompletteras med foton och ritningar. 51 sidor.

Innehåll
1. Serafimerlasarettet
2. Sabbatsbergs sjukhus
3. Sjukhuset Sankt Göran
4. Katarina sjukhus
5. Maria sjukhus
6. Diakonissanstaltens sjukhus
7. Sophiahemmet
8. Epidemisjukhuset
9. Stockholms stads och läns kurhus
10. Garnisonssjukhuset
11. Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn
12. Barnsjukhuset Samariten
13. Stockholms hospital för sinnessjuka, Konradsberg
14. Stockholms sjukhem
15. Allmänna försörjningsinrättningens sjukafdelning
16. Allmänna försörjningsinrättningens asyl för sinnessjuka
17. Allmänna barnbördshuset
18. Södra barnbördshuset
19. Barnbördshuset Pro Patria
20. Allmänna barnhuset

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 1. - 1897. - S. 518-568

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Maria Johansson, patient nr 63 på Barnsjukhuset Samariten 1891

Anna Maria Johansson, patient nr 63 på Barnsjukhuset Samariten 1891

Barnsjukhuset Samariten 1890-tal

Barnsjukhuset Samariten 1890-tal

Barnsjukhuset Samariten får udda gåvor 1891

Barnsjukhuset Samariten får udda gåvor 1891

Edith Strömbom, patient nr 61 på Barnsjukhuset Samariten 1891

Edith Strömbom, patient nr 61 på Barnsjukhuset Samariten 1891

Elin Johansson, patient nummer 64 på Barnsjukhuset Samariten 1891

Elin Johansson, patient nummer 64 på Barnsjukhuset Samariten 1891

Ett ovanligt fall på Barnsjukhuset Samariten 1891

Ett ovanligt fall på Barnsjukhuset Samariten 1891

Gustaf Reinhold Andersson, patient nr 62 på Barnsjukhuset Samariten 1891

Gustaf Reinhold Andersson, patient nr 62 på Barnsjukhuset Samariten 1891

Märta Söderberg ansöker om kurbadsresa

Märta Söderberg ansöker om kurbadsresa

Rudolf Alexander Andersson, patient nummer 65 på Barnsjukhuset Samariten 1891

Rudolf Alexander Andersson, patient nummer 65 på Barnsjukhuset Samariten 1891

Sjukhus och vårdinrättningar
Tema

Sjukhus och vårdinrättningar

Under en stor del av Stockholms historia drevs vård av sjuka, psykiskt sjuka, fattiga, personer med funktionsnedsättning samt äldrevård och barnhem inom samma inrättningar. Under s…

Sjuksal vid Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn år 1918.

Sjuksal vid Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn år 1918.