Litteraturtips
Författare: Linroth, Klas. Stockholms stadsbibliotek

Beskrifning öfver sjukhus och vårdanstalter

Hur såg operationssalen ut på Sabbatsbergs sjukhus i slutet av 1890-talet? Hur delade man upp de sinnessjuka på Konradsberg? "Beskrifning öfver sjukhus och vårdanstalter" är ett avsnitt i kapitlet "Stockholms hälso- och sjukvård" som finns i boken Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. Totalt 20 sjukhus och vårdanstalter beskrivs i text och bild. Man kan läsa något om deras bakgrund och vad de innehöll 1897 (lokaler, utrustning, antal sängplatser). Texterna kompletteras med foton och ritningar. 51 sidor.

Innehåll
1. Serafimerlasarettet
2. Sabbatsbergs sjukhus
3. Sjukhuset Sankt Göran
4. Katarina sjukhus
5. Maria sjukhus
6. Diakonissanstaltens sjukhus
7. Sophiahemmet
8. Epidemisjukhuset
9. Stockholms stads och läns kurhus
10. Garnisonssjukhuset
11. Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt för sjuka barn
12. Barnsjukhuset Samariten
13. Stockholms hospital för sinnessjuka, Konradsberg
14. Stockholms sjukhem
15. Allmänna försörjningsinrättningens sjukafdelning
16. Allmänna försörjningsinrättningens asyl för sinnessjuka
17. Allmänna barnbördshuset
18. Södra barnbördshuset
19. Barnbördshuset Pro Patria
20. Allmänna barnhuset

Utdrag ur Stockholm : Sveriges hufvudstad skildrad med anledning af allmänna konst- och industriutställningen 1897. D. 1. - 1897. - S. 518-568

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad