Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden. Grimsta, Hässelby gård, Hässelby strand, Hässelby villastad, Kälvesta, Nälsta, Råcksta, Vinsta, Vällingby / Foto: Göran Fredriksson, Ingrid Johansson ; förf.: Elisabet Jermsten m.fl.

Grimsta, Kälvesta, Råcksta och Vinsta är gamla gårdsnamn som funnits ända sedan medeltiden. Idag är de namn på stadsdelar i västra Stockholm. I Vinsta, bland annat, finns fornlämningar i form av boplatser och gravfält från järnåldern.

Stockholms stad gav år 2003 ut boken ”Stockholm utanför tullarna : nittiosju stadsdelar i ytterstaden” med ett kapitel om varje stadsdel utanför tullarna. Det här häftet innehåller avsnitten om Grimsta, Hässelby Gård, Hässelby strand, Hässelby villastad, Kälvesta, Nälsta, Råcksta, Vinsta och Vällingby. Här beskrivs varje områdes bakgrund och uppkomst och hur det bebyggts fram till idag. Varje avsnitt är illustrerat med flera färgfotografier. 47 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad