Handskriven ansökan till Stockholms hemsysterskola
Text
Författare: Edith Lilja. Stockholms stadsarkiv

Edith ansöker om plats på Stockholms hemsysterskola

År 1945 sökte 38-åriga Edith Lilja till Stockholms hemsysterskola. Edith skriver i sin ansökan att hon varit sysselsatt med hushållsarbete i sitt hem, och att hon nu arbetade i sin brors urmakeriaffär.

Så här skriver Edith i sin ansökan: 

"Trollhättan d. 5.2 – 45
Till Styrelsen för Stockholms hemsysterskola Stockholm.

Undertecknad anmäler mig härmed som sökande till inträde vid Hemsysterskolan. Min tidigare sysselsättning har för det mesta varit hushållsarbete, då jag behövts i mitt hem tills för några år sedan. Sedan dess har jag omväxlande arbetat i affär och hushåll som framgår av betygsavskrifterna. För närvarande arbetar jag i affär, jag har varit här i Trollhättan ett år i min broders urmakeriaffär. Mitt hem har jag annars i Skövde. 

Då jag nu i SV.V- tidning såg att en kristlig Hemsysterskola kommit till stånd, beslöt jag mig för att skicka min inträdesansökan, då jag tidigare tänkt på sådant arbete. 

Högaktningsfullt 
Edith Lilja
adr. Kungsgatan 25"

Stockholms hemsysterskola startade 1945, med en utbildning på 18 veckor. Senare blev utbildningen 15 veckor och innehöll både teori och praktik. 

De färdigutbildade hemsystrarna skulle ge hjälp i hemmen om mödrarna till exempel blev sjuka. Verksamheten var till för fattiga familjer eftersom rikare familjer oftast redan hade hemhjälp. Skolan var en internatskola där eleverna bodde. De ämnen eleverna läste var bland annat kostlära, barnavård, kristen etik, matlagning, psykologi och sjukvårdslära.

Stockholms hemsysterskola höll först till i olika lokaler, bland annat i Danderyd och Stockstund. Från 1951 fick man egna lokaler på Lidingö. Skolan fick bidrag både från stat och kommun samt från privata stiftelser. Undervisningen vid skolan upphörde 1968 och verksamheten lades ner helt 1971.  

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad