Foto

Stadsgårdshamnen och Strömmen mot Kastellholmen