Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stadsgårdshamnen under byggnad

Uppdaterad