Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Dop hos baptisterna i Kongo - Kungsholms baptistförsamling 1935

Dopet är hos baptisterna väldigt viktigt. Här syns en stor skara vitklädda människor som snart ska nedsänkas i vattnet och döpas. På bilden syns till höger i tropikhatt Oskar Andersson och bredvid honom står Aina Lantz, den tredje missionären som står ute i vattnet till vänster kan vara Axel Betnér.

Svenska baptistmissionen har arbetat i Kongo (Kongo-Kinshasa) sedan 1920-talet. Missionärerna från Kungsholms baptistförsamling bedrev sitt arbete i Bandunregionen mellan floderna Kasai och Lukenie. De blev inbjudna av Kung Lukengo och den kvinnliga hövdingen Nganfula. Mellan 1908 och 1960 var Kongo en belgisk koloni. 

Dop finns även inom andra kristna samfund, bland annat i Svenska kyrkan. Skillnaden i en baptistisk tradition är att man döper vuxna, inte små barn. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad