Omslagsbild Den bråkiga staden
Litteraturtips
Författare: Ericsson, Martin (f. 1982), Brink Pinto, Andrés (f. 1978). Stockholms stadsbibliotek

Den bråkiga staden : ungdomsupplopp och ungdomspolitik i efterkrigstidens Stockholm / Martin Ericsson och Andrés Brink Pinto

Ungdomsupplopp är inget nytt fenomen. Vid flera tillfällen från 1948 och årtiondena framåt skakades Stockholm av kravaller. I den här boken utreds orsakerna till upploppen, hur polis och ungdomar agerade, vad press och allmänhet tyckte, ja helt enkelt: vad var det som hände och varför?

Boken innehåller ett fåtal svartvita fotografier från de olika händelserna och avslutas med en käll-och litteraturförteckning. 340 sidor.

Innehåll
FÖRORD OCH TACK
UNGDOMSUPPLOPPENS STOCKHOLM
Fyra decenniers ungdomsupplopp
Finns ungdomar?
Svensk konfliktforskning – två olika historiska perspektiv
Konfrontationernas utlösande mekanismer
Avgränsning, urval och källmaterial
BLAND SWINGPJATTAR OCH LIGISTER – SÖDERKRAVALLERNA ÅR 1948
Söderborna och polisen – en ansträngd relation?
Kravalldeltagarnas konfliktrepertoar och polisens taktik
Splittrade reaktioner i pressen
En yrvaken stad försöker förstå Söderkravallerna
Söders civilsamhälle griper in
INTE BARA UNGDOMAR – BERZELIIKRAVALLERNA ÅREN 1951 OCH 1954
1951 – de första Berzeliikravallerna
1954 – nya oroligheter
Kravalldeltagarnas konfliktrepertoar och polisens taktik
Polishat och egensinnig maskulinitet
Nya hotbilder målas upp
Svårtolkade händelser leder till andra slags åtgärder
KRAVALLPOJKENS PSYKOLOGI – NYÅRSKRAVALLERNA ÅR 1956
En karnevalisk Stockholmstradition går över styr
Kravalldeltagarnas konfliktrepertoar och polisens taktik
Utredningsmaskineriet rullar igång
Den stora psykosen som förklaringsmodell
Hur styr man en kravallpojke
BLAND MODS OCH PÄRON – HÖTORGSKRAVALLERNA ÅR 1965
En sommar av konflikter
Kravalldeltagarnas konfliktrepertoar och polisens taktik
Nya utredningar, nya slutsatser
KONSERVATISMENS ÅTERKOMST – KRAVALLERNA I KUNGSTRÄDGÅRDEN ÅR 1987
En lugn sommar blir hetare
Kravalldeltagarnas konfliktrepertoar och polisens taktik
Som 1948 men ändå inte
Återupprätta auktoriteterna! Konservativa tolkningar
Mer fritidspolitik, mindre moraliserande! Civilsamhällets reaktioner
UNGDOMSUPPLOPP I EN FÖRVANDLAD STAD
Ungdomsupploppens konfliktrepertoar och polistaktik
Tolkningsprocesser och politiska reaktioner
Meningen med meningslösa upplopp
Noter
Källor och litteratur
Bildförteckning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad