Se bilden!
Foto

Barnhemmet Nybodahemmet, år 1942

Nybodahemmet var ett kommunalt barnhem i Stockholm som fanns mellan åren 1938 och 1967. Det drevs av Stockholms stads barnavårdsnämnd och hade plats för cirka 250 barn åt gången. När det öppnade ersatte det flera mindre små barnhem, bland annat Fleminggatan 22. På barnhemmet omhändertogs barn som av olika anledningar behövde tillfällig placering utanför hemmet. Barnhemmet bestod av ett antal intill varandra friliggande hus, vilka var fördelade på två skolbarns- och tre småbarnshem samt karantän-, sjuk- och isoleringsavdelningar. Hur länge barnen stannade på barnhemmet varierade från några dagar i upp till ett år. Många återvände till sina föräldrahem, men andra placerades vidare i fosterhem eller på andra institutioner. Omkring 1000 barn passerade Nybodahemmet årligen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Invigning av barnhemmet på Nybodahöjden, 1938

Invigning av barnhemmet på Nybodahöjden, 1938

Lek med dockor, Nybodahemmet 1942

Lek med dockor, Nybodahemmet 1942

Midsommarfirande på Nybodahemmet, 1942

Midsommarfirande på Nybodahemmet, 1942

Nybodahemmets matsal 1942

Nybodahemmets matsal 1942