Se bilden!
Foto

Barnhemmet Nybodahemmet, år 1942

Nybodahemmet var ett kommunalt barnhem i Stockholm som fanns mellan åren 1938 och 1967. Det drevs av Stockholms stads barnavårdsnämnd och hade plats för cirka 250 barn åt gången. När det öppnade ersatte det flera mindre små barnhem, bland annat Fleminggatan 22. På barnhemmet omhändertogs barn som av olika anledningar behövde tillfällig placering utanför hemmet. Barnhemmet bestod av ett antal intill varandra friliggande hus, vilka var fördelade på två skolbarns- och tre småbarnshem samt karantän-, sjuk- och isoleringsavdelningar. Hur länge barnen stannade på barnhemmet varierade från några dagar i upp till ett år. Många återvände till sina föräldrahem, men andra placerades vidare i fosterhem eller på andra institutioner. Omkring 1000 barn passerade Nybodahemmet årligen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnhem och oäkta barn
Tema

Barnhem och oäkta barn

Ett oäkta barn var ett barn som fötts utan att föräldrarna var gifta med varandra. Att föda och ta hand om ett oäkta barn var något många ville undvika till varje pris. De oäkta ba…

Invigning av barnhemmet på Nybodahöjden, 1938

Invigning av barnhemmet på Nybodahöjden, 1938

Lek med dockor, Nybodahemmet 1942

Lek med dockor, Nybodahemmet 1942

Midsommarfirande på Nybodahemmet, 1942

Midsommarfirande på Nybodahemmet, 1942

Nybodahemmets matsal 1942

Nybodahemmets matsal 1942