Text

Invigning av barnhemmet på Nybodahöjden, 1938

Barnhemmet Nybodahemmet i Liljeholmen, Stockholm, invigdes i september 1938. Det kom att ersätta ett antal mindre barnhem som ansågs gamla, slitna och otidsenliga. Läs artikeln här intill som är hämtad från Dagens Nyheter, den 2 september 1938.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnhem
Tema

Barnhem

1633 fick läraren mäster Mattias tillåtelse att öppna ett barnhus vid Drottninggatan. Detta blev Stockholms allmänna barnhus och verksamheten fanns kvar i olika former till 1922.

Barnhemmet Nybodahemmet, år 1942

Barnhemmet Nybodahemmet, år 1942

Lek med dockor, Nybodahemmet 1942

Lek med dockor, Nybodahemmet 1942

Midsommarfirande på Nybodahemmet, 1942

Midsommarfirande på Nybodahemmet, 1942

Nybodahemmets matsal 1942

Nybodahemmets matsal 1942